ວັນອາທິດ, 26 ມັງກອນ 2020

ນ້ຳຕົກຕາດແຝກ.

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ຕາດແຝກ ຕັ້ງຢູ່ເຊນ້ຳນ້ອຍ, ບ້ານດ່ານ, ເມືອງລະມາມ, ຫ່າງຈາກຈຸດໃຈກາງ ເທດສະບານເມືອງ ແລະ ແຂວງໄປທາງທິດໃຕ້ ປະມານ 18 ກິໂລແມັດ ແລະ ໄກຈາກທາງເລກທີ 16 ປະມານ 2,2 ກິໂລແມັດ. ສູງປະມານ 10-15 ແມັດ ແລະ ກ້ວາງເຖິງ 250 ແມັດ. ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດອີກແຫ່ງ ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ, ອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ມີນ້ຳໄຫຼຜ່ານ ຕະຫຼອດລະດູການ ເຊິ່ງເໝາະແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພັກຜ່ອນຢ່ອນກາຍ. 
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດແຝກ ໄດ້ເປີດບໍລິການນຳໃຊ້ ໃນປີ 1999. ແຕ່ກ່ອນຢູ່ເທິງຫົວຕາດ ແລະ ກ້ອງຕາດ ມີດອນປົກຄຸມ ເຕັມໄປດ້ວຍຫຍ້າແຝກ, ເມື່ອຕົກມາຮອດປີ 1968 ເປັນປີນ້ຳຖ້ວມໃຫ່ຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຍ້າດັ່ງກ່າວ ດັບສູນໄປ, ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງໄດ້ເອີ້ນຕາດນີ້ວ່າ: "ຕາດແຝກ" ຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.

 

ແຫລ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ