ວັນພະຫັດ, 25 ເມສາ 2019

ປິດຊຸດຮຽນທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ ຊັ້ນກາງ ຮຸ່ນທີ IX

 

AAA

         ພິທີປິດຊຸດຮຽນ ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ ຊັ້ນກາງ ລະບົບ 15 ເດືອນ ຮຸ່ນທີ IX ຂອງໂຮງຮຽນການເມືອງການປົກຄອງແຂວງເຊກອງ (ຮມປຂ ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນຫອມ ມະຫາໄຊ ກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ, ປະທານກວດກາພັກ-ລັດແຂວງ, ມີຫົວໜ້າໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຮຽນ ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ  ຮຸ່ນທີ IXເຂົ້າຮ່ວມ.

          ທ່ານ ບຸນທັນ ຈູມຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງແຂວງ ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ທິດສະດີ-ການເມືອງ ຮຸ່ນທີ IX ສົກຮຽນ 2017-2018 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຮງຮຽນພວກເຮົາໄດ້ຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ, ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ໄປຕາມໂຄງການຫຼັກສູດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີ, ເຊິ່ງຄູ-ອາຈານ ທີ່ສິດສອນ ຢູ່ໂຮງຮຽນໃນລະບົບຮຽນດັ່ງກ່າວ  ແມ່ນມາຈາກ 3 ພາກສ່ວນຫຼັກໆຄື: ຄູ - ອາຈານປະຈໍາໂຮງຮຽນ ມີ 22 ຄົນ, ຍິງ  8  ຄົນ, ອາຈານຮັບເຊີນພາຍໃນແຂວງ  ແລະ  ມາຈາກສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ມີ 23 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ; ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 45 ຄົນ, ຍິງ 9 ຄົນ  ທີ່ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ, ຫຼາຍຂົງເຂດ ຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດພາຍໃນແຂວງ  ແລະ  4 ເມືອງ; ເຊິ່ງ ຊຸດຮຽນຮຸ່ນນີ້ໄດ້ດໍາເນີນມາແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2017  ແລະ  ມາຮອດ ເດືອນມິຖຸນາ 2018 ໄດ້ສໍາເລັດຫຼັກສູດການຮຽນຢ່າງສົມບູນ,ໄດ້ແບ່ງມີ 3 ພາກຮຽນ  ປະກອບມີທັງໝົດ 28 ວິຊາ, ລວມມີ  156 ບົດ ໃຊ້ເວລາໃນການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ 1.369  ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 80 ໜ່ວຍກິດ ແລະ ພາກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກໍຄືລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດ 128 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 2 ໜ່ວຍກິດ.
         ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ ສາມາດຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນໄດ້ຮັບມີຄື: ໃນ 28 ວິຊາຮຽນ ນັກສຶກສາໄດ້ຄະແນນດີເລີດ A ທັງໝົດ 15 ວິຊາ ເທົ່າກັບ 53,57%,   ໄດ້ຄະແນນດີຫຼາຍ B+ ທັງໝົດ 13 ວິຊາ ເທົ່າກັບ 46,43%

ຂອງຈໍານວນວິຊາຮຽນ, ປະເມີນຄວາມຮູ້ຂອງນັກສຶກສາໝົດ ຊຸດຮຽນໄດ້ຄື: ໄດ້ຄະແນນດີເລີດ A ທັງໝົດ 15 ຄົນ ເທົ່າກັບ 67,50%, ໄດ້ຄະແນນດີຫຼາຍ B+ ທັງໝົດ 14 ຄົນ ເທົ່າກັບ 31,11%, ໄດ້ຄະແນນດີຫຼາຍ B ທັງໝົດ 6 ຄົນເທົ່າກັບ 13,33%  ຂອງຈໍານວນນັກສຶກສາທັງໝົດ; ຄູສອນດີ-ສອນເກັ່ງ(ຈັດປະເພດດີເລີດປະຈໍາຊຸດຮຽນ)ມີ 32 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ, ໄດ້ 3 ປີຊ້ອນມີ 8 ຄົນ, ຄູສອນດີ ມີ 13 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ; ນັກສຶກສາ  ຈັດປະເພດເດັ່ນຮອບ

ດ້ານມີ 21 ຄົນ, ຍິງ 8 ຄົນ, ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຂັ້ນແຂວງ,ເດັ່ນດ້ານການຮໍາຮຽນ(ຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ)11 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົຍ, ຍ້ອງຍໍຂັ້ນໂຮງຮຽນ,ເດັ່ນບາງດ້ານ(ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ອອກແຮງງານ)13 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຂັ້ນໂຮງຮຽນ.

         ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ນາງ ຈັນຫອມ ມະຫາໄຊ ໄດ້ໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາຊອກວິທີການ, ແບບແຜນ-ທິດທາງ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ  ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມກັບສິພາບຕົວຈິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ  ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ  ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ບັນຈຸ-ສັບຊ້ອນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ  ທີ່ຮຽນຈົບໄປນີ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງ ພະນັກງານສືບທອດ-ປ່ຽນແທນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.