ວັນອັງຄານ, 22 ຕຸລາ 2019

ເອກະລັກເຜົ່າ ເສົາຫລັກເມືອງ ດິນແດນເຮືອງກາເຟ ໝາກແໜ່ງ ແຫຼ່ງພະລັງນໍ້າຕົກ ດິນດໍາດົກແຮ່ທາດ ມີຄ້ອງປະຮາດຕີວົງ ສົ່ງສຽງແຄນ ແດນວິລະຊົນ

ສົກປີ 2015-2016 ເສດຖະກິດແຂວງເຊກອງ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 11,1%

 

    ແຂວງເຊກອງ ເປັນແຂວງໜື່ງ ທີ່ມີທ່າແຮງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊີ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກ ໃນສົກປີ 2015-2016 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດ ຫຼື ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ເພີ່ມຂື້ນ 11,1% ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບ 11,11ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.
    ທ່ານ ຄໍາປະກອນ ອຸເທນທະປັນຍາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ-ການລົງທຶນ ແຂວງເຊກອງ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວແຂວງເຊກອງ ເມື່ອວັນທີ 29 ພະຈິກ 2016 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ຜົນສຳເລັດ ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສົກປີ 2015-2016 ເຫັນວ່າຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂື້ນ 8 ກວ່າ%, ກວມເອົາ 38% ຂອງ GDP, ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາເພີ່ມຂື້ນ 10 ກວ່າ%, ກວມເອົາ 22,02% ຂອງGDP ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການເພີ່ມຂື້ນ 14 ກວ່າ%, ກວມເອົາ 39,09% ຂອງGDP, ສໍາລັບທຶນໃນການພັດທະນາມີ 4 ແຫຼ່ງທຶນ, ທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນທີ່ສະພາໄດ້ອານຸມັດ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ແຂວງເຊກອງ ໃນສົກປີ 2015-2016 ມີທັງໝົດ 190 ໂຄງການມີມູນຄ່າທັງໝົດ 196,96ຕື້ກີບ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 91% ເປັນມູນຄ່າ 179 ຕື້ກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼື່ອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມທາງການເພື່ອພັດທະນາມີ 10 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ ອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ 10,93ລ້ານໂດລາ ຫຼື 87,46 ຕື້ກີບ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ບັນດາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 100% ທຽບໃສ່ແຜນ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອານຸມັດ.
    ສຳລັບການລົງທຶນ ຂອງເອກກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສາມາດດຶງດູດ ການລົງທຶນໄດ້ 10 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 600 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ໃນນັ້ນ, ໂຄງການທີ່ແຂວງອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີການສໍາຫຼວດ ໂດຍການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈມີ 9 ໂຄງການ ແລະ ເປັນໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາມີ 1 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 5 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຈາກການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຂອງທະນາຄານ ເຊີ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 711,46 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນ 2,55%.

                                                                               ຂ່າວພາບ: ນາລີວັນ