ວັນພຸດ, 23 ຕຸລາ 2019

ເອກະລັກເຜົ່າ ເສົາຫລັກເມືອງ ດິນແດນເຮືອງກາເຟ ໝາກແໜ່ງ ແຫຼ່ງພະລັງນໍ້າຕົກ ດິນດໍາດົກແຮ່ທາດ ມີຄ້ອງປະຮາດຕີວົງ ສົ່ງສຽງແຄນ ແດນວິລະຊົນ

ເຊກອງ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ວຽກງານການເງີນ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ

 

                              ເຊກອງ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ວຽກງານການເງີນ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ
    ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເຜີຍແຜ່ ປື້ມຄູ່ມື ການບັນຊີ ໃຫ້ພະນັກງານ ການເງີນ 2 ຕົວເມືອງ : ລະມາມ , ທ່າແຕງ ແລະ ພະແນກການ ອອ້ມຂ້າງ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ມີຂື້ນ ໃນວັນທີ່ 4 ພະຈິກ 2015 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫອ້ງປະຊຸມ ພະແນກການເງີນ ແຂວງເຊກອງ ໂດຍ ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ລຳເງີນ ຕານລະມະນີ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງີນ, ທ່ານ ບຸນຮອນ ລຽບເຊກອງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກການເງີນ ແຂວງເຊກອງ, ມີວິທະຍາກອນ ມາຈາກກົມບັນຊີ ແລະ ພະນັກງານ ການເງີນ ອອ້ມຂ້າງແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
    ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເຜີຍແຜ່ ປື້ມຄູ່ມື ການບັນຊີ ວຽກງານການເງີນ ໃຫ້ພະນັກງານ ການເງີນ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ ໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການ ຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ການບັນຊີ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ສະບັບ ເລກທີ່ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ່ 26 ທັນວາ 2013 ກຳນົດປື້ມຄູ່ມື ການບັນຊີ ຂອງອົງການ ຈັດຕັ້ງລັດ ກຳນົດຂື້ນ ບົນພື້ນຖານ ລະບຽບ ການ ແລະ ສອດຄອ່ງ ກັບມາດຕະຖານ ສາກົນ ດ້ານການບັນຊີ ແຫ່ງລັດ ໂດຍກຳນົດລວມ ກ່ຽວ ກັບພາລະ ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ດ້ານການເງີນ ການບັນຊີ ໃຫ້ເປັນພື້ນຖານ ໃນການ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ ການບັນຊີ ເຮັດໃຫ້ ການບັນຊີ ເປັນເຄື່ອງມື ໃນການຄຸ້ມຄອງ ການເງີນ ແຫ່ງລັດ ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືຕອ້ງ, ຊັດເຈນ, ທັນເວລາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ ເຊີ່ງ ນັກສຳມະນາກອນ ຈະໄດ້ພອ້ມກັນ ຮຽນຮູ້ ການຈັດວາງ ລະບົບບັນຊີ, ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກງານ ການບັນຊີ, ເຕັກນິກການ ບັນທຶກບັນຊີ, ວຽກງານ ການກວດນັບ ແລະ ສະຫຼຸລາຍງານ ແລະ ການຈັດວາງ ລະບົບບັນຊີ ຂອງອົງການ ຈັດຕັ້ງລັດ ເພື່ອ ເປັນບອ່ນອີງ ໃຫ້ແກ່ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັດ ເຂົ້າໃນການ ຈັດວາງ ລະບົບບັນຊີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກງານ ການບັນຊີ ໃນຂອບເຂດ ວຽກງານ ຂອງຕົນ ເພື່ອ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ແຫຼ່ງລາຍຮັບ ງົບປະມານ ແລະ ຊຳລະສະສານ ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ອຸປະກອນຕ່າງໆ, ຊັບສີນ ສ່ວນລວມ, ລະດັບຄາດໝາຍ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດລັດ ໃຫ້ມີ ປະສິດທິຜົນສູງ.
    ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເຜີຍແຜ່ ປື້ມຄູ່ມື ການບັນຊີ ວຽກງານ ການເງີນ ໃຫ້ພະນັກງານ ການເງີນ ຢູ່ ແຂວງເຊກອງ ໃນຄັ້ງນີ້ ຈະດຳເນີນໄປ ເປັນເວລາ 3 ວັນຈື່ງຈະສຳເລັດ.
                                   ຂ່າວ-ພາບ: ກາດແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ ນັກຂ່າວແຂວງເຊກອງ 4 / 11 / 2015