ວັນອັງຄານ, 22 ຕຸລາ 2019

ເອກະລັກເຜົ່າ ເສົາຫລັກເມືອງ ດິນແດນເຮືອງກາເຟ ໝາກແໜ່ງ ແຫຼ່ງພະລັງນໍ້າຕົກ ດິນດໍາດົກແຮ່ທາດ ມີຄ້ອງປະຮາດຕີວົງ ສົ່ງສຽງແຄນ ແດນວິລະຊົນ

ການພັດທະນາ ແຂວງ ເຊກອງ ຖືເອົາ ຂະແໜງ ກະສິກໍາເປັນຫຼັກ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ແຂວງ ເຊກອງ ກໍ່ຄືຄະນະພັກ ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຂັ້ນ ໄດ້ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ຫ້າວຫັນສຸມໃສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຫວັງໃຫ້ແຂວງ ເຊກອງ ມີການພັດທະນາດີຂື້ນ ໂດຍເລັງເຫັນ ດ້ານເງື່ອນໄຂ ແລະ ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງເປັນເສດຖະກິດ ໃຈກາງຂອງແຂວງ ແລະ ເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈື່ງໄດ້ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ເປັນຕົ້ນສົ່ງເສີມການປູກ - ການລ້ຽງ ດ້ວຍການຫັນປ່ຽນ ວິທີການຜະລິດແບບທໍາມະຊາດ, ເຄິ່ງທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ບຸດດາວຽງ ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າທັງໝົດ 9.222 ເຮັກຕາ, ຜະລິດເຂົ້າໄດ້ທັງໝົດ 237.896 ໂຕນ, ສໍາປີ 2015 ຜະລິດເຂົ້າໄດ້ 49.950 ໂຕນ ສະເລ່ຍໃສ່ພົນລະເມືອງຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ 452 ກິໂລກຣາມ,ເຮັດໃຫ້ແຂວງ ເຊກອງ ມີເຂົ້າກິນພຽງພໍ ທັງມີສ່ວນແຮໄວ້, ທົ່ວແຂວງ ມີຊົນລະະທານທັງໝົດ 124 ແຫ່ງ ເປັນຊົນລະປະທານ ຂະໜາດນ້ອຍ 120 ແຫ່ງ, ສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ນາໄດ້ ທັງໝົດ 7.781 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ ນາປີໄດ້ 6.261 ເຮັກຕາ ແລະ ນາແຊງໄດ້ 1.520 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 4.416 ເຮັກຕາ, ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ເພື່ອສະໜອງນໍ້າ ໃຫ້ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ ຈໍານວນ 60 ແຫ່ງ ເປັນມູນຄ່າ 14,35 ຕື້ກີບ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃໝ່ 13 ແຫ່ງ ເປັນມູນຄ່າ 260,46 ຕື້ກີບ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ມອບຊົນລະປະທານ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ຕໍ່ການຜະລິດ, ປະຊາຊົນ ໄດ້ຫັນໄປນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ການຜະລິດແບບກົນຈັກ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ນໍາໃຊ້ແນວພັນໃໝ່, ຈັດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນການໃສ່ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ ສົມທົບກັບຝຸ່ນທໍາມະຊາດ ແລະ ເຕັກນິກການປູກ - ການລ້ຽງ ເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບ ການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້າ ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບວິຊາການ ໃຫ້ສະຕະວະແພດຂັ້ນບ້ານໄດ້ 242 ຄົນ, ປະກອບອຸປະກອນສະຕະວະແພດໄດ້ 266 ຊຸດ, ມີກອງທຶນຢາວັກຊິນທັງໝົດ 20 ກອງທຶນ, ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ສັດສະເລ່ຍກວມເອົາ 57% ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີປະຕິບັດໄດ້ 88%.
ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ປຸກລະດົມ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວ, ຫຼາຍບ້ານກາຍເປັນຕົວແບບ ດ້ານການຜະລິດ, ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ການປູກຜັກເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ເມືອງ ທ່າແຕງ, ລ້ຽງສັດ ເປັນຟາມ ຢູ່ເມືອງ ລະມາມ ແລະ ຂະບວນການປູກກາເຟ ເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ເມືອງ ທ່າແຕງ ແລະ ເມືອງ ດາກຈຶງ, ຊຶ່ງທົ່ວແຂວງ ມີຟາມລ້ຽງງົວ 3 ຟາມ, ມີງົວ 1.598 ໂຕ, ຟາມລ້ຽງແບ້ 2 ຟາມ, ມີແບ້ 270 ໂຕ, ຟາມລ້ຽງໝູ 4 ຟາມ, ມີໝູ 4.183 ໂຕ, ມີຟາມລ້ຽງເປັດ - ລ້ຽງໄກ່ 3 ຟາມ, ມີ 29.600 ໂຕ, ມີຟາມລ້ຽງປາ 6 ຟາມ, ຜົນຜະລິດປາໄດ້ 210 ໂຕນ, ມາຮອດສົກປີ 2014 - 2015 ທົ່ວແຂວງມີຄວາຍ 30.277 ໂຕ, ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.276 ໂຕ, ມີງົວ 26.694 ໂຕ, ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 4.270 ໂຕ, ມີໝູ 199.942 ໂຕ, ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 87.665 ໂຕ, ມີແບ້ 29.307 ໂຕ, ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 25.164 ໂຕ, ສັດປິກ 1.393.769 ໂຕ, ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 783.559 ໂຕ, ມີໜອງປາ 1.698 ໜອງ, ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 661 ໜອງ, ສາມາດປ່ອຍປາໄດ້ທັງໝົດ 2.278.000 ໂຕ, ປູກພິກໄທ 500 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປູກກາເຟ 11.402 ເຮັກຕາ, ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 5.284 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປູກພືດ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ສະບຽງອາຫານຕ່າງໆ 5.859 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 48.780 ໂຕນ, ເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາ 7.400 ເຮັກຕາ, ສາມາດກີດຢາງໄດ້ 609.000 ໂຕນ.
ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ຊຶ່ງທົ່ວແຂວງມີປ່າຜະລິດ 7 ແຫ່ງ, ມີເນື້ອທີ່ 188.505 ເຮັກຕາ, ສໍາຫຼວດຈັດສັນແລ້ວ 2 ແຫ່ງ ມີເນື້ອທີ່ 127.993 ເຮັກຕາ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ກໍານົດເຂດຟື້ນຟູປ່າ ໃນເຂດທີ່ສາມາດກັບຄືນເປັນປ່າໄດ້ 81.158 ເຮັກຕາ, ມີເນື້ອທີ່ໄມ້ປູກແລ້ວ 1.586 ເຮັກຕາ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການ ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍລົງ ໃນແຕ່ລະປີ.
ໂດຍ:ພ.ສີຫາວົງ