ວັນອັງຄານ, 7 ເມສາ 2020

ເອກະລັກເຜົ່າ ເສົາຫລັກເມືອງ ດິນແດນເຮືອງກາເຟ ໝາກແໜ່ງ ແຫຼ່ງພະລັງນໍ້າຕົກ ດິນດໍາດົກແຮ່ທາດ ມີຄ້ອງປະຮາດຕີວົງ ສົ່ງສຽງແຄນ ແດນວິລະຊົນ

ຫາລືກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ,ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນເມືອງກະລຶມໃໝ່

 

ຫາລືກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ,ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນເມືອງກະລຶມໃໝ່

     ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2015 ທີ່ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ແຂວງເຊກອງ,ມີທ່ານ ລ້ຽງ ຄຳພູນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ,ຫົວໜ້າ ຄະນະ ກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນ ເມືອງ ກະລຶມ ໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍ ບໍລິສັດ ພອນສັກ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຮ່ວມກັນຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຊົດເຊີຍຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ

ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 2 ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.

      ຈາກຜົນສຳຫຼວດ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງຄະນະກຳມະການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນເມືອງ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຜົນລະປູກ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານແກ້ງກຸຍ ແລະແກ້ງກຽນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ: ຕົ້ນໄມ້ອຸດສະຫາກຳ ຈຳນວນ 1.181 ຕົ້ນ,ກາເຟ 189 ຕົ້ນ,ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຈຳນວນ 8.180 ຕົ້ນ ແລະ ພືດລົ້ມລຸກ ອື່ນໆ, ທັງນີ້ ແຜນງົບປະມານ ໃນການຊົດເຊີຍ ຜົນກະທົບ ດ້ານສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມລະບຸໄວ້ວ່າ: ຈະມີການຊົດເຊີຍ ທີ່ ດິນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ການປູກໄມ້ ແລະ ຫຍ້າປ້ອງກັນ ການເຊາະເຈື່ອນ ຫົນທາງ ແລະ ບໍລິເວນຕົວເມືອງ, ສະ ໜັບສະໜູນການປູກປ່າ ແລະສວນສີຂຽວຂອງໂຮງຮຽນ-ຫ້ອງການຕ່າງໆ,ກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປະກອບ ຢາປົວພະຍາດ ທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ປະຊາຊົນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຍົກຍ້າຍ, ສ້າງເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື່ອ ຈາກໂຮງໝໍ, ສະໜອງແນວພັນປາ ປ່ອຍລົງ ໜອງທຳມະຊາດ,ພິທີທຳການຍ້າຍບ້ານ ແລະປ່າຊ້າ,ສົ່ງເສີມທາງດ້ານສາສະໜາພຸດ,ກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນຂອງຕາຝັ່ງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ປັກເຂດຫ້າມ ຕ່າງໆ, ສ້າງສະໜາມ ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື່ອ ພ້ອມທາງເຂົ້າເຖິງ, ສ້າງກິດຈະກຳໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ຊຸມຊົນ ເພື່ອຮັກສາ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 4.792.695.136 ກີບ.

       ດ້ານແຜນພັດທະນາກະສິກຳການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ເມືອງກະລຶມໃໝ່ກໍມີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນ ກະສິກຳ, ວຽກງານສົ່ງເສີມ ການປູກຝັງ, ວຽກງານສົ່ງເສີມ ການລ້ຽງສັດ, ວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ

ແລະ ສະຫະກອນ,ວຽກຊົນລະປະທານ, ວຽກອຸດສະຫາກຳປຸງແຕ່ງ,ວຽກການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ,ວຽກສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ, ວຽກທັດ ສະນະສຶກສາ, ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ໃນມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 14.186.234.818 ກີບ.

ຂ່າວ: ແພງຕາ

ຮູບ: 963 , 964