ວັນຈັນ, 21 ຕຸລາ 2019

ເອກະລັກເຜົ່າ ເສົາຫລັກເມືອງ ດິນແດນເຮືອງກາເຟ ໝາກແໜ່ງ ແຫຼ່ງພະລັງນໍ້າຕົກ ດິນດໍາດົກແຮ່ທາດ ມີຄ້ອງປະຮາດຕີວົງ ສົ່ງສຽງແຄນ ແດນວິລະຊົນ

ຫາລືກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ,ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນເມືອງກະລຶມໃໝ່

 
ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2015 ທີ່ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ເຊກອງ,ມີ ທ່ານ ລ້ຽງ ຄຳພູນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຫົວໜ້າ ຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນ ເມືອງ ກະລຶມໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍ ບໍລິສັດ ພອນສັກ ຜູ້ຮັບເໝົາ ກໍ່ສ້າງ ຮ່ວມກັນ ຫກ່ຽວກັບ ແຜນການ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກຊົດເຊີຍ ຜົນກະທົບ ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ 2 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການຈາກຜົນສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂອງ ຄະນະ ກຳມະການ ຊົດເຊີຍ ຜົນກະທົບ ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນເມືອງ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຜົນລະປູກ ຂອງປະຊາຊົນໃນ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານແກ້ງກຸຍ ແລະ ແກ້ງກຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ: ຕົ້ນໄມ້ອຸດສະຫາກຳ ຈຳນວນ 1.181 ຕົ້ນ,ກາເຟ 189 ຕົ້ນ,ຕົ້ນໄມ ້ໃຫ້ໝາກ ຈຳນວນ 8.180 ຕົ້ນ ແລະ ພືດ ລົ້ມລຸກ ອື່ນໆ, ທັງນີ ້ແຜນງົບປະມານ ໃນການຊົດເຊີຍ ຜົນກະທົບ ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລະບຸໄວ້ວ່າ: ຈະມີການຊົດເຊີຍ ທີ່ດິນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ການປູກໄມ້ ແລະ ຫຍ້າປ້ອງ ກັນການເຊາະເຈື່ອນຫົນທາງ ແລະ ບໍລິເວນ ຕົວເມືອງ, ສະໜັບສະໜູນ ການປູກປ່າ ແລະ ສວນສີຂຽວ ຂອງໂຮງຮຽນ-ຫ້ອງການຕ່າງໆ, ກວດສຸຂະພາບ ແລ ປະກອບຢາປົວພະຍາດ ທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ປະຊາຊົນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຍົກຍ້າຍ, ສ້າງເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື່ອ ຈາກໂຮງໝໍ, ສະໜອງແນວພັນປາປ່ອຍລົງໜອງທຳມະຊາດ,ພິທີທຳການຍ້າຍບ້ານແລະປ່າຊ້າ,ສົ່ງເສີມທາງດ້ານສາສະໜາພຸດ,ກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນຂອງຕາຝັ່ງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ປັກເຂດຫ້າມຕ່າງໆ, ສ້າງສະໜາມເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື່ອ ພ້ອມທາງເຂົ້າເຖິງ,ສ້າງກິດຈະກຳໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊຸມຊົນເພື່ອຮັກສາ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 4.792.695.136 ກີບ
ດ້ານແຜນພັດທະນາ ກະສິກຳ ການຟື້ນຟູ ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ ເມືອງກະລຶມໃໝ່ ກໍມີ ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ,ວຽກງານສົ່ງເສີມການປູກຝັງ,ວຽກງານສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ,ວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳແລະ ສະຫະກອນ,ວຽກຊົນລະປະທານ, ວຽກອຸດສະຫາກຳປຸງແຕ່ງ,ວຽກການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ,ວຽກສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ, ວຽກທັດສະນະສຶກສາ, ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ໃນມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 14.186.234.818 ກີບ.
 
ຂ່າວ: ແພງຕາ
 
 

           ຮູບ: 963 , 964