ຕາດປະອໍ.

Published on Sunday, 08 February 2015 18:55
Written by seng
Hits: 5498


ຕາດປະອໍ ແມ່ນຕາດຂອງຫ້ວຍນ້ຳໃສ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານແສນໃຕ້, ເມືອງທ່າແຕງ, ແຂວງ ເຊກອງ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ 16 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງມີຄວາມກ້ວາງ 25 ແມັດ ແລະ ສູງເຖິງ 50 ແມັດ, ເສັ້ນທາງສະດວກ ສາມາດໄປໄດ້ທັງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ. ເປັນເຂດສະຫງວນ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ, ທາງດ້ານທຳມະຊາດຍັງຄົງເດີມ, ອາກາດກໍ່ປອດໂປ່ງດີ ເໝາະແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພັກຜ່ອນ. (ໄດ້ເປີດບໍລິການນຳໃຊ້ແລ້ວໃນປີ 2008), ກ່ອນ ຈະໃສ່ຊື່ວ່າ: "ຕາດປະອໍ" ກໍ່ຍ້ອນວ່າ: ຢູ່ເທິງຫົວຕາດ ແລະ ກ້ອງຕາດສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍໄມ້ປະອໍ, ດັ່ງນັ້ນ ຊາວບ້ານ ຈິ່ງໄດ້ເອີ້ນຕາດນີ້ວ່າ: ຕາດປະອໍ.