ວັນອັງຄານ, 31 ມີນາ 2020

ເອກະລັກເຜົ່າ ເສົາຫລັກເມືອງ ດິນແດນເຮືອງກາເຟ ໝາກແໜ່ງ ແຫຼ່ງພະລັງນໍ້າຕົກ ດິນດໍາດົກແຮ່ທາດ ມີຄ້ອງປະຮາດຕີວົງ ສົ່ງສຽງແຄນ ແດນວິລະຊົນ

ຫາລືກ່ຽວກັບ ການຊົດເຊີຍ ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ,ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນເມືອງກະລຶມໃໝ່

ຂ່າວ ແລະ ພາບໂດຍ: ທ່ານ ແພງຕາ

ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2015 ທີ່ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງເຊກອງ, ມີທ່ານ ລ້ຽງ ຄຳພູນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຈັດສັນເມືອງກະລຶມໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິສັດພອນສັກ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ຮ່ວມກັນຫາລືກ່ຽວກັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 2 ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.
ຈາກຜົນສຳຫຼວດ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງຄະນະກຳມະການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນເມືອງ ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນໃນ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານແກ້ງກຸຍ ແລະ ແກ້ງກຽນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ: ຕົ້ນໄມ້ອຸດສະຫາກຳ ຈຳນວນ 1.181 ຕົ້ນ,ກາເຟ 189 ຕົ້ນ,ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຈຳນວນ 8.180 ຕົ້ນ ແລະພືດລົ້ມລຸກອື່ນໆ, ທັງນີ້ແຜນງົບປະມານ ໃນການຊົດເຊີຍ ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມລະບຸໄວ້ວ່າ: ຈະມີການຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະຕົ້ນໄມ້,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ,ການປູກໄມ້ ແລະ ຫຍ້າປ້ອງກັນ ການເຊາະເຈື່ອນຫົນທາງ ແລະ ບໍລິເວນຕົວເມືອງ, ສະໜັບສະໜູນການປູກປ່າ ແລະສວນສີຂຽວຂອງໂຮງຮຽນ-ຫ້ອງການຕ່າງໆ, ກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປະກອບຢາປົວພະຍາດທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ປະຊາຊົນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຍົກຍ້າຍ, ສ້າງເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອ ຈາກໂຮງໝໍ, ສະໜອງແນວພັນປາປ່ອຍລົງໜອງ ທຳມະຊາດ, ພິທີທຳການຍ້າຍບ້ານ ແລະ ປ່າຊ້າ, ສົ່ງເສີມທາງດ້ານສາສະໜາພຸດ, ກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນຂອງຕາຝັ່ງ ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ປັກເຂດຫ້າມຕ່າງໆ, ສ້າງສະໜາມເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ ພ້ອມທາງເຂົ້າເຖິງ, ສ້າງກິດຈະກຳໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊຸມຊົນເພື່ອຮັກສາ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 4.792.695.136 ກີບ.
ດ້ານແຜນພັດທະນາກະສິກຳການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ເມືອງກະລຶມໃໝ່ກໍມີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ວຽກງານສົ່ງເສີມການປູກຝັງ, ວຽກງານສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ,ວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ,ວຽກຊົນລະປະທານ, ວຽກອຸດສະຫາກຳປຸງແຕ່ງ,ວຽກການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ,ວຽກສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ, ວຽກທັດສະນະສຶກສາ, ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້; ໃນມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 14.186.234.818 ກີບ.