ວັນຈັນ, 6 ເມສາ 2020

ເອກະລັກເຜົ່າ ເສົາຫລັກເມືອງ ດິນແດນເຮືອງກາເຟ ໝາກແໜ່ງ ແຫຼ່ງພະລັງນໍ້າຕົກ ດິນດໍາດົກແຮ່ທາດ ມີຄ້ອງປະຮາດຕີວົງ ສົ່ງສຽງແຄນ ແດນວິລະຊົນ

II. ດ້ານການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ທຸກຍາກ ແລະ 3 ສ້າງ

       ຮອດສົກປີ 2014-2015 ແຂວງເຊກອງ ສາມາດຫຼຸດ ຜ່ອນຈຳນວນຄົນ ທຸກຍາກໄດ້ 30.824 ຄົນ ກວມເອົາ 27,8% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດ(ເປົ້າ ໝາຍ MDG ຮອດປີ 2015 ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10%); ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຍັງເຫຼືອ 2.482 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 12,5% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ (ເປົ້າໝາຍ MDG ຮອດປີ 2015 ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 10%) ແລະ ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 78 ບ້ານ ກວມເອົາ 39% ຂອງຈໍານວນບ້ານ ທັງໝົດ (ເປົ້າໝາຍ MDG ຮອດປີ 2015 ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 10%).
ວຽກ 3 ສ້າງ: ແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ມອບໂຄງການ ມູນຄ່າ 5 ຕື້ກີບລົງມາ ໃຫ້ເມືອງທົດລອງ 3 ສ້າງ ລວມທັງໝົດ 85 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 17,61 ຕື້ກີບ; ປັບປຸງກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍທົດລອງ 3 ສ້າງ ມີລະບົບການຈັດຕັ້ງຄົບຖ້ວນມີ 15 ຫ້ອງການ, ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຕາມສາຍຕັ້ງຂອງຕົນ.